Konsultavimo tvarka

Laikas, ribos, atšaukimas, pinigų grąžinimas

Kiekvienai konkrečiai darbo valandai mes skiriame tik vieną klientą. Planuodami į priekį ir įsipareigodami darbui mes tikimės, kad ir mūsų klientai atitinkamai įsipareigos, planuos bei laikysis bendradarbiavimo susitarimų.

1. Konsultacijų laikas ir ribos

Punktualumas. Be išankstinio suderinimo sesijos nėra vėlinamos ar nukeliamos. Pavėlavus – ji trunka trumpiau, o neatvykus – sumokama pilna sesijos kaina.

Tarp sesijų ne visados turime galimybę susisiekti telefonu, todėl geriau būtų parašyti e-laišką ar sms.

2. Konsultacijos atšaukimas

Apie atšaukiamą sesiją reikia pranešti ne vėliau kaip prieš 24 val.  Pranešus vėliau gali būti pritaikytas 50% pavėluoto sesijos atšaukimo mokestis.

Neatvykus ar atšaukus sesiją vėliau kaip 4 val. iki sesijos pradžios – apmokama pilna praleistos sesijos kaina.

3. Užsakymo atšaukimas

Užsakymo patvirtinimas ir apmokėjimas laikomas sutarties vykdymo ir paslaugų teikimo pradžia. Todėl bet kokie su užsakymu susiję pasiruošimo ir organizaciniai darbai jau yra laikomi paslaugos dalimi. Persigalvojus ar atšaukus užsakymą, apmokama mažiausiai vienos sesijos kaina. Papildomai gali būti pridėtos pagrįstos užsakymo vykdymo sąnaudos.

4. Pinigų sugrąžinimas

Norint susigrąžinti nepanaudotą sumą yra taikomas minimalus vienos sesijos kainos administravimo mokestis. Papildomai gali būti pridedamas mokėjimo tarpininko (PayPal, TransferGo ar kt.) transakcijos, tarptautinio pavedimo ar banko kortelės aptarnavimo mokestis.

5. Konsultacijų sesijos apimtis

Sesija (ir jos kaina) į dalis nėra skaidoma, minimali paslaugos apimtis yra 1 konsultacija.

Trumpas apsilankymas – recepto pratęsimui, informacijos pasitikslinimui ar papildomam pasiteiravimui yra laikomas paslaugos teikimu ir apmokama pilna sesijos kaina.

6. Papildomi darbai

Jeigu yra reikalingi papildomi darbai (derinimai, siuntimai, nukreipimai, pažymos, dokumentų rengimas, ekspertinis darbas, išvadų rašymas) – jie atliekami sesijos metu. Jeigu yra reikalingas papildomas laikas – jis papildomai apmokamas pagal specialisto sesijos valandinius įkainius. Atskirais atvejais, suderinus iš anksto, kelionės, laukimo ar dalyvavimo posėdyje laikas gali būti skaičiuojamas kitokiu įkainiu.