Cipralex Sertralinas Zoloft Seroxat

Tai selektyvių serotonino reabsorbcijos inhibitorių grupės antidepresantai

Escitalopramas Cipralex elicea

Citalopramas Ciral

Paroksetinas (paroxetin) Seroxat

Fluoksetinas (fluoxetine) Prozac flux

Fluvoksaminas Fevarin

Sertralinas (sertralin) Zoloft asentra