Psichologija

Kas yra psichologija? Ką gali ir ko negali psichologija? Kuo skiriasi psichologinė konsultacija ir psichoterapija? Ar psichologas gydo?

Psichologija (iš graik. kalbos ψυχή – siela ir λόγος – mokslas) – tai mokslas, tiriantis žmogaus ir gyvūnų protą, emocijas, elgseną, sąmonę bei psichikos reiškinius, jų dėsnius, kilmę, raidą, reiškimosi formas bei mechanizmus. Specialistai psichologai tyrinėja žmonių tarpasmeninius santykius bei paskirus individus. Gelmių psichologai nagrinėja pasąmonę. Psichologijos tikslas – aprašyti, paaiškinti ir galimai prognozuoti psichikos ir su ja susijusios elgsenos ypatybes. Žmogus, kurio profesija arba darbas yra psichologija yra vadinamas psichologas.

Psichologas panaudodamas specialius testus, tiria įvairius psichikos procesus: dėmesį, atmintį, intelektinius gebėjimus, mąstymą, asmenybės bruožus, tokius kaip, intraversija, esktraversija, savęs vertinimas, sugebėjimas užmegzti ir išlaikyti santykius ir t.t. Taip pat padeda spręsti problemas iškilusias tarpasmeniniuose santykiuose, darbe ar šeimoje.  Psichologinės priemonės  (psichodiagnostika, psichoedukacija, psichoterapija) yra pagrindiniai įrankiai terapiniame-gydymo procese.

Psichologinis konsultavimas skirtas žmonėms, norintiems įveikti iškilusius sunkumus jų gyvenimo esamose situacijose bei išmokti savarankiškai tvarkytis su panašiomis problemomis ateityje. Psichologinis konsultavimas gali būti taikomas klientui esaant tokio pobūdžio nusiskundimams, kaip baimė, nerimas dėl ateities įvykių, tarpusavio santykiai (santykiuose su sutuoktiniu, vaikais,  darbe) ir su tuo susijusiomis emocijomis: padidėjusiais nerimu, baime, liūdesiu, pykčiu ar netekties išgyvenimais.

Psichologinis konsultavimas skiriasi nuo psichoterapijos, – tai nėra psichikos sutrikimų gydymas, nes jo pagalba nesiekiama struktūriškai pertvarkyti asmenybės, o daugiau orientuojamasi į situacines problemas ir klientui padedama ieškoti konstruktyvių sprendimų.

Taip, psichologas gydo psichologinėmis konsultacijomis ir psichoterapija.

Psichoterapija

Ką gali psichoterapija? Psichoterapijos rūšys ir psichoterapijos procesas. Žodinis ar medikamentinis gydymas?

Psichoterapija  yra psichinių, emocinių ir psichosomatinių sutrikimų bei ligų gydymas psichologinių metodų visuma, taikant verbalinę ir neverbalinę komunikaciją.  Psichoterapija – tai psichologinio gydymo būdas, kuriuo siekiama palengvinti kliento emocinę būklę ir teikti pagalbą, keičiant tokias asmenines savybes ir elgesį, kurie trukdo realizuoti kliento vidinį potencialą ir kurti sveikus santykius. Psichoterapijos procesas – tai ilgas psichoterapeuto ir jo kliento bendras darbas, paremtas dviejų žmonių pasitikėjimu, pažinimu, santykių atvirumu bei mokymusi.  Daugiau apie psichoterapiją skaitykite skyrelyje “Psichoterapija”.

Žodinis ir medikamentinis gydymas turi savo vietą terapiniame procese. Dažnai didžiausias efektyvumas pasiekiamas balansuotai derinant abu šiuos metodus.

Psichologas Vilniuje

Mes dirbame Vilniuje ir mūsų komandoje yra psichologas ir psichoterapeutas. Todėl pas mus teikiama psichoterapeuto, psichiatro,  psichologo pagalba bei bendros psichologinės konsultacijos.

Susisiekime internetu per Skype arba aplankykite mus Vilniuje!