Fobijos – sąrašas

13, skaičiaus- Triskadekafobija. 8, skaičiaus- Oktofobija. A Adatų- Aichmofobija ar Belonefobija. Akių- Ometafobija ar Omatofobija. Akių: jas atmerkti- Optofobija. Aklumo – Skotomafobija. Alkoholio- Metifobija or Potofobija. Amnezijos- Amnezifobija. Anginos- Anginofobija. Ankštų daiktų ar vietų- Stenofobija. Ankštumo- Anginofobija. Antkapių- Plakofobija. Apalpimo- Astenofobija. Apsvaigimo – Dinofobija. Arklių- Ekvinofobija ar Hipofobija. Asimetrinių daiktų- Asimetrifobija Atominių sprogimų- Atomosofobija. Atsakomybės, pareigų- Paralipofobija. Atsisėsti- Katisofobija. Atsistoti ir pradėti eiti- Stasibasifobija. Atsistoti- Stasifobija. Atviros erdvės- Agorafobija. Atvirų aukštų vietų- Aeroakrofobija. Audros, griaustinio- Brontofobija. Augalų- Botanofobija. Aukso- Aurofobija. Aukščio- Akrofobija, Altofobija, Batofobija, Hypsifobija ar Hiposofobija. Aušros ar dienos šviesos- Eosofobija. Automobilių- Motorfobija. Automobiliu važiuoti – Ochofobija. B Baimės- Kaunterfobija. Baisių situacijų, išsigąsti – Kaunterfobija. Bakterijų- Bakteriofobija. Baltos spalvos- Leukofobija. Banditų, būti apiplėštam- Harpaksofobija. Bangų ar bangavimo – Kimofobija. Barzdos- Pogonofobija. Bausmės- Mastigofobija. Bažnyčios- Ekleziofobija. Begalybės- Apeirofobija. Bičių- Apifobija ar Melisofobija. Blyksėsimų, žybsėjimų- Selafobija. Bolševikų- Bolšefobija. Branduolinio ginklo, atominės bombos – Nukleomitufobija. Bučiavimosi- Filemafobija ar Filematofobija. Bulių- Taurofobija. C, Č Ceremonijų, religijos- Teleofobija. Chirurginių operacijų- Tomofobija. Choleros- Cholerofobija. Česnako- Aliumfobija. D Daiktų: didelių- Megalofobija. Daiktų: mažų- Mikrofobija. Daiktų: mažų- Tapinofobija. Daiktų: siaurų- Stenofobija. Daiktų:daugybės- Polifobija. Dangaus, rojaus- Auranofobija ar Uranofobija. Dantisto kabineto- Odontofobija. Dantistų- Dentofobija. Dantų- Odontofobija. Darbo ar pareigų – Ergofobija ar Ponofobija. Daržovių- Lachanofobija. Daug daiktų- Polifobija. Debesų- Nepofobija. Dešinės pusės, daiktų dešinėje kūno pusėje- Dekstrofobija. Diabeto- Diabetofobija. Didelių daiktų- Megalofobija. Dienos ar saulės šviesos- Fengofobija. Dievo ar dievų- Dzeusofobija. Dievo ar religijos- Teofobija. Drabužių- Vestifobija. Drebėjimo- Tremofobija. Drėgmės, skysčių- Higrofobija. Dulkių- Amatofobija ar Koniofobija. Dusimo ar būti uždusintam- Pnigofobija ar Pnigerofobija. Dusulio- Anginofobija. Dvasių- Pneumatifobija. E Elektros- Elektrofobija. Elgetų ir valkatų- Hobofobija. Erdvės- Astrofobija. Erdvės, kosmoso- Speisefobija. Erdvės: atviros- Agorafobija. Erdvės: tuštumos- Kenofobija, Kentofobija. Erdvės: uždaros- Klaustrofobija. Erdvės: užrakintos ar uždaros erdvės- Kleitrofobija, Kleisiofobija, ar Klitrofobija. Erecijos: jos sumažėjimo- Medomalakufobija. Erekcijos- Medortofobija. Ežerų- Limnofobija. F Filosofijos- Filsosfobija. Fleitos- Aulofobija. Fobijų- Fobofobija. G Galvojimo- Fronemofobija. Galvos svaigimo ar svaigimo žiūrint žemyn- Ilingofobija. Garsių, triukšmingų garsų- Ligirofobija. Garsų- Akustikofobija. Gatvių- Agirofobija. Gatvių: pereiti gatvę- Dromofobija. Geležinkelių ar važiuoti traukiniu- Siderodromofobija. Gėlių- Antrofobija ar Antofobija. Geltonos spalvos – Ksantofobija. Geltonos spalvos- Ksantofobija. Geluonies- Knidofobija. Gerti- Dipsofobija. Gerų naujienų- Eufobija. Gimdymo- Maleusiofobija, Tokofobija, Parturifobija, ar Lokiofobija. Giminaičių- Singenesofobija. Gydytojo, eiti pas jį- Jatrofobija. Gylio- Batofobija. Gyvačių- Ofidiofobija. Gyvsidabrio medicinoje- Hidrargiofobija. Gyvūnų kailio ar odos- Dorafobija. Gyvūnų- Zoofobija. Gyvūnų, laukinių- Agrizoofobija. Gleivių, glitnumo- Blenofobija ar Miksofobija. Graikiškų posakių- Helenologofobija. Graikų ar graikiškos kultūros- Helofobija. Gražių moterų- Kaliginefobija. Greičio- Tachofobija. Griaustinio ir žaibo- Astrafobija, Astrapofobija, Brontofobija ar Keraunofobija. Griaustinio- Keraunofobija. Grybų- Mikofobija. H Haliucinacijų- Diplofobija. Helovyno- Samhainofobija. Hipnozės- Hipnofobija. Homoseksualistų ar tapti homoseksualiu- Homofobija. I Idėjų- Ideofobija. Įdrėskimų, būti apdraskytam- Amichofobija. Ignoruojamam būti- Atazagorafobija. Infekcijų, užkrėtimo ar nešvarumų- Molizmofobija ar Molizomofobija. Injekcijų, įšvirkštimo- Tripanofobija. Inkstų ligų- Albuminurofobija. Įsipareigojimų- Hipengiofobija ar Hipegiafobija. Išmatų, fekalijų- Koprofobija ar Skatofobija. Išprievartavimo- Virginitifobija. Išprotėjimo- Lisofobija. Išsigimėlių ar pagimdyti išsigimusį vaiką- Teratofobija. Išsigimimo ar nepatrauklaus kūno- Dismorfofobija. J Japonų ar Japonų kultūros- Japanofobija. Judėjimo ar judesių- Kinetofobija ar Kinesofobija. Judėti ar keistis- Tropofobija. Juodos spalvos- Melanofobija. Juoko, kvatojimo- Geliofobija. Jūros ar vandenyno- Talasofobija. K Kačių- Aklurofobija, Ailurofobija, Elurofobija, Felinofobija, Galeofobija, ar Gatofobija. Kairėje kūno pusėje esančių daiktų – Levofobija. Kalbėjimo- Laliofobija ar Lalofobija. Kalbėti garsiai, triukšmo ir garsų, telefono- Fonofobija. Kalbėti prieš publiką- Glosofobija. Kambarių- Koinonifobija. Kambarių: tuščių- Kenofobija ar Kentofobija. Kančios ir ligų- Pantofobija. Kandžių, naktinių drugių- Motefobija. Kapinių- Koimetrofobija. Karščio- Febrifobija, Fibrifobija, Fidriofobija, Pireksiofobija, Termofobija. Kaspinuočio- Taeniofobija. Kelionių- Hodofobija. Kinų ar kinų kultūros- Sinofobija. Kirmėlių – Skolesifobija. Kirmėlių, gyvenančių kūno viduje – Helmintofobija. Kitų, priklausomybės- Soteriofobija. Klounų- Kaulrofobija. Knygų- Bibliofobija. Kometų- Kometofobija. Kompiuterių ar dirbti su kompiuteriu- Siberfobija. Kosminių fenomenų- Kosmikofobija. Kraujavimo iš nosies- Epistaksiofobija. Kraujo- Hemofobija, Hemafobija ar Hematofobija. Krištolo ar stiklo- Krystalofobija. Kritikos- Enisofobija. Kritikos (smarkios) arba mušimo su rykšte ar kitu bausmės įrankiu- Rabdofobija. Kryžiaus ar nukryžiuotojo- Staurofobija. Kulkų- Balistofobija. Kunigų ar šventintų daiktų- Hierofobija. Kutenimo, plunksnų- Pteronofobija. Kvapo: savo prakaito- Bromidrosifobija, Bromidrofobija, Osmofobija. Kvapų ar smarvės- Olfaktofobija. L Laidotuvių ar būti palaidotam gyvam- Tapefobija ar Tapofobija. Laiko ar laikrodžių- Chronofobija. Laikrodžių- Chronomentrofobija. Laiptų ar lipti laiptais- Klimakofobija. Laisvės – Eleuterofobija. Laukimo – Makrofobija. Laukinių gyvūnų – Agrizoofobija. Lavonų- Nekrofobija. Ledo ar šalčio- Pagofobija. Lėlių- Pediofobija. Lėlių, marionečių- Pupafobija. Lietaus- Ombrofobija ar Pluviofobija. Ligoninių- Nosokomefobija. Ligų kančių- Pantofobija. Ligų- Nosofobija ar Patofobija. Ligų: inkstų- Albuminurofobija. Ligų: smegenų- Meningitofobija. Ligų: žarnyno- Rektofobija. Likti vienam- Anuptafobija. Linksmybių- Cherofobija. Lyties organų, ypač moteriškų- Kolpofobija. Lytinio akto- Koitofobija. Lovos ar gulti į lovą- Klinofobija. M Maisto ar valgymo- Sitofobija ar Sitiofobija. Malonumo, pasitenkinimo jausmo- Hedonofobija. Mašinų ar transporto priemonių, važiuoti- Amaksofobija. Mašinų- Mechanofobija. Materializmo- Hilefobija. Maudytis vonioje- Ablutofobija. Mažų daiktų- Mikrofobija. Medicinos: gyvsidabrio- Hidrargiofobija. Medinių daiktų ar miškų – Ksilofobija. Medžių- Dendrofobija. Meilės, įsimylėti- Filofobija. Meilės, sekso- Erotofobija. Menstruacijų- Menofobija. Mėnulio- Selenofobija. Mergaičių- Partenofobija. Mėsos- Karnofobija. Metalo- Metalofobija. Meteorų- Meteorofobija. Miego- Somnifobija. Miegoti ar būti užhipnotizuotam- Hipnofobija. Mikrobų ar nešvarumų, jais užsikrėsti- Misofobija. Mikrobų- Bacilofobija ar Mikrobiofobija. Mikrobų, užsikrėsti mikrobais- Misofobija Minčių- Psichofobija. Minios ar sambūrių- Enochlofobija, Demofobija ar Ochlofobija. Minios, vietų kur daug žmonių (pvz. turgavietė)- Agorafobija. Mirties – Tanatofobija. Mirusiųjų- Nekrofobija. Miško ar medinių dalykų- Ksilofobija. Miškų- Hilofobija. Miškų: tamsių miškingų vietų, miško naktį- Niktohilofobija Mitų, pasakų, sukurtų istorijų- Mitofobija. Mokčiojimo- Pselizmofobija. Mokyklos- Skolionofobija. Mokyklos, eiti į mokyklą- Didaskaleinofobija. Mokymosi- Sofofobija. Mokslo, pažinimo- Gnosiofobija ar Epistemofobija. Moliuskų- Ostrakonofobija. Moterų – Ginefobija ar Ginofobija. Moterų, gražuolių- Kaliginefobija ar Venstrafobija. Mušamam rykšte ar stipriai kritikuojamam- Rebdofobija. Mušimo ar bausmės- Mastigofobija. Mušimo su rykšte ar kitu daiktu- Rabdofobija. Muzikos- Melofobija. N Nakties- Noktifobija. Namo:grįžti- Nostofobija. Namų aplinkos- Eikofobija. Namų- Ekofobija. Namų, ar būti name- Domatofobija. Naujienų- Kainofobija, Kainolofobija, Kenofobija, Kentofobija, ar Neofobija. Naujienų: išgirsti geras naujienas- Eufobija. Naujovių- Neofobija. Naujumo- Kainofobija, Kenofobija, Kentofobija, ar Kainotofobija. Negalėjimo stovėti- Basifobija ar Basofobija. Nekaltybę: prarasti- Primeisodofobija. Nelaimingų atsitikimų- Distichifobija. Nepasisekimo- Atichifobija ar Kakorafiofobija. Nešvaros, užkrėtimo ar infekcijos- Molizmofobija ar Molizomofobija. Netobulumo, savo trūkumų- Atelofobija. Netvarkos, nevalyvumo- Ataksofobija. Niežėjimo- Akarofobija. Niežų- Skabiofobija. Nubaudimo- Poinefobija. Nukryžiuotųjų ar kryžių- Staurofobija. Nunuodijimo – Toksifobija, Toksofobija, ar Toksikofobija. Nuodėmės- Hamartofobija. Nuodėmių: turėti nedovanotiną nuosėmę- Enosiofobija ar Enisofobija. Nuodų- Iofobija. Nuogumo- Gimnofobija ar Nudofobija. Nuomonių- Alodoksafobija. Nuosavybės- Ortofobija. Nuovargio- Kopofobija. Nuplikimo – Falakrofobija. Nuplikusių žmonių – Peladofobija. Nusidėti- Pekatofobija. Nusirengti kieno nors akivaizdoje- Dishabilofobija. O Odos ligų- Dermatosiofobija. Odos sužalojimų- Dermatofobija. Operacijų, chirurgijos- Tomofobija. Oro- Aerofobija. Oro liga (skrendant lėktuvu)- Aeronausifobija. P Paauglių- Efebifobija. Pagyrimų – Doksofobija. Pajuokos, būti išjuoktas- Katagelofobija. Palaidotam gyvam, būti kapinėse – Tapefobija or Tapofobija. Palietimo, būti paliestam- Afenfosmfobija. Pamokslų- Homilofobija. Pamotės- Noverkafobija. Paralyžiaus- Poliosofobija. Parausti žmonių akivaizdoj ar raudonos spalvos- Eritrofobija, Eritofobija ar Ereuthofobija. Parazitų- Parazitofobija. Pareigų ar atsakomybės- Paralipofobija. Pareigų ar darbo- Ergasiofobija. Pasiutligės- Kinofobija, Hydrofobofobija, Hidrofobija , ar Lisofobija. Pastatų: būti arti aukštų pastatų- Batofobija. Patėvio- Vitrikofobija. Paukščių- Ornitofobija. Paveldėjimo- Patrojofobija. Pavydo- Zelofobija. Pelių- Musofobija, Murofobija ar Surifobija. Penio – Falofobija. Penio, erekcijos- Medortofobija. Penio: matyti, galvoti arba turėti- Itifalofobija. Penio: netekti, prarasti erekciją- Medomalakufobija. Penktadienio 13tos- Paraskavedekatriafobija. Pereiti per gatvę- Agirofobija ar Dromofobija. Permainų, judėjimo- Tropofobija or Metatesiofobija. Pinigų- Chrometofobija ar Chrematofobija. Pykčio- Angrofobija or Cholerofobija. Plaukų- Chaetofobija, Trichopatofobija, Trichofobija, ar Hipertrichofobija. Plovimo- Abultofobija. Plunksnų ar kutenimo- Pteronofobija. Poezijos- Metrofobija. Politikų- Politikofobija. Popieriaus- Papirofobija. Popiežiaus- Papafobija. Potvynio- Antlofobija. Pragaro- Hadefobija, Stigiofobija Prakaito kvapo- Osmofobija ar Osfresiofobija. Pralaimėjimo- Kakorhafiofobija. Prancūzų ar prancūzų kultūros- Frankofobija, Galofobija ar Galifobija. Prarajos, bedugnės- Kremnofobija. Prievartos: seksualinės – Kontreltofobija. Priklausomam nuo kitų- Soteriofobija. Prisiminimų- Mnemofobija. Progreso- Prosofobija. Prostitučių ar venerinių ligų- Kipridofobija, Kiprifobija, Kiprianofobija, ar Kiprinofobija. Psichinės ligos, pamišimo- Lisofobija. Psichinių ligų- Dementofobija ar Manijafobija. Purvino savo kūno- Automisofobija. Purvo ar nešvaros- Ripofobija ar Rupofobija. Purvo ar nešvarumų- Ripofobija. Puvimo proceso- Seplofobija. R Raketų, svaidomų ginklų- Balistofobija. Rankų- Chirofobija. Rašymo, rašysenos- Grafofobija. Raudonos spalvos ar paraudimo- Eritrofobija, Eritofobija ar Ereutofobija. Raudonos spalvos ar paraudimo viešai- Eritrofobija, Eritofobija ar Ereutofobija. Raukšlių, tapti raukšlėtam – Ritifobija. Raumenų nevaldymo (Ataksija)- Ataksiofobija. Raupsų- Leprofobija ar Leprafobija. Religijos ar dievų- Teofobija. Religinių apeigų- Teleofobija. Rentgeno spindulių, radiacijos- Radiofobija. Ryklių- Selachofobija. Ryti ar valgyti- Fagofobija. Roplių, šliužų- Herpetofobija. Rūgštumo- Aiserofobija. Rūko- Homichlofobija ar Nebulafobija. Rupūžių- Bufonofobija. Rusų- Rusofobija. S Sambūrių ar minios- Demofobija, Enochlofobija ar Ochlofobija. Sąnarių sustingimo- Ankilofobija. Santuokos- Gamofobija. Sapnų – Oneirofobija. Saulės ar saulės šviesos- Heliofobija. Saulės šviesos- Fengofobija. Sausumo- Kserofobija. Savęs, matyti save veidrodyje- Eisoptrofobija. Savo kvapo- Bromidrosifobija ar Bromidrofobija. Scenos baimė- Topofobija. Sėdėti- Katisofobija ar Tasofobija. Sekso- Genofobija. Seksualinės prievartos- Agrafobija ar Kontreltofobija. Seksualinių iškrypėlių- Parafobija. Seksualinių santykių- Koitofobija, Erotofobija. Senėjimo- Geraskofobija ar Gerontofobija. Senų žmonių- Gerontofobija. Silpnumo ar apalpimo- Astenofobija. Simbolikos- Simbolofobija. Simetrijos- Simetrofobija. Situacijų: tam tikrų- Topofobija. Skaičiaus 13- Triskadekafobija. Skaičiaus 8- Oktofobija. Skaičių- Aritmofobija ar Numerofobija. Skausmo- Algiofobija, Ponofobija, Odinofobija ar Odinefobija. Skiepų- Vakcinofobija. Skysčių, drėgmės- Higrofobija. Skonio- Geumafobija ar Geumofobija. Skridimo- Aviofobija ar Aviatofobija Skruzdėlių- Myrmecofobija. Skurdo, neturto- Peniafobija. Skustuvų- Ksirofobija. Smailių daiktų- Aichmofobija. Smarvės ir bjaurių kvapų – Olfaktofobija. Smegenų ligų- Meningitofobija. Smeigtukų- Enetofobija. Sniego- Chionofobija. Spalvų- Chromofobija ar Chromatofobija. Speigo, ledo, didelio šalčio- Kriofobija. Spermos- Spermatofobija ar Spermofobija. Spyglių ir adatų- Belonefobija. Spręsti: priimti sprendimus- Desidofobija. Stabligės- Tetanofobija. Stataus šlaito, skardžio- Batmofobija. Statumo, nuolydžio- Batmofobija. Stiklo ar krištolo- Kristalofobija. Stiklo- Hielofobija, Hialofobija ar Nelofobija. Stovėti: negalėti stovėti- Basifobija ar Basofobija. Surištam būti- Merintofobija. Svaigimo – Dinofobija. Svetimtaučių, užsieniečių ar svetimų žmonių- Ksenofobija. Svetimų žmonių ar užsieniečių- Ksenofobija. Svorio padidėjimo – Obesofobija ar Pokreskofobija. Š Šalčio ar šaltų daiktų- Frigofobija. Šalčio- Cheimafobija, Cheimatofobija, Psichrofobija ar Psichropofobija. Šalčio: ledo ar speigo- Kriofobija. Šaunamųjų ginklų- Hoplofobija. Šešėlių- Skiofobija ar Skiafobija. Šėtono- Satanofobija. Šiaurės pašvaistės- Aurorafobija. Širdies- Kardiofobija. Šiurpių, šiurpulius keliančių dalykų- Herpetofobija. Šlapimo ar šlapinimosi- Urofobija. Šmėklų ir vaiduoklių- Spektrofobija. Šokimo- Chorofobija. Šunų ar pasiutligės- Kinofobija. Šventintų dalykų ar kunigų- Hierofobija. Šventų dalykų- Hagiofobija. Šviesos blyksnių- Selafobija. Šviesos- Fotofobija. Šviesų: ryškių, akinančių- Photoaugliafobija. T Tamsių vietų, būti jose- Ligofobija. Tamsos- Achluofobija ar Miktofobija, ar Skotofobija. Tamsos ar nakties – Niktofobija. Teatro- Teatrofobija. Technologijų- Technofobija. Teismo bylų- Litikafobija. Teismo, teisėjų- Dikefobija. Tekančio vandens- Potamofobija. Telefonų- Telefonofobija. Teologijos- Teologikofobija. Termitų- Izopterofobija. Testų, egzaminų- Testofobija. Tiltų ar juos pereiti- Gefirofobija. Tironų, despotų- Tiranofobija. Tornado ir viesulų- Lilapsofobija. Traukinių, geležinkelių ar važiuoti traukiniu- Siderodromofobija. Traumų, sužalojimų- Traumatofobija. Trichineliozės- Trichinofobija. Triukšmo ar garsų, garsiai kalbėti, ar telefonų- Fonofobija. Triukšmo, ūžesio- Akustikofobija. Triukšmo: garso- Ligirofobija. Tuberkuliozės- Tuberkulofobija. Turto, praturtėjimo – Plutofobija. Tuštinimosi, skausmingo- Defekaloesiofobija. Tuštumos- Kenofobija. U Ūdrų- Lutrafobija. Ugnies- Arsonfobija ar Pirofobija. Uošvės- Penterafobija. Uošvių- Sokerafobija. Upių- Potamfobija ar Potamofobija. Uraganų ir tornado- Lilapsofobija. Utėlių- Pedikulofobija Uždarų patalpų- Klaustrofobija. Užmiršimo, pamiršti- Atazagorafobija. Užrakintam uždaroje patalpoje- Kleitrofobija, Kleisiofobija, ar Klitrofobija. Užsienio kalbų- Ksenoglosofobija. Užsikrėtimo mikrobais- Misofobija Užsikrėtimo, infekcijos, nešvaros- Molizmofobija or Molizomofobija. V Vabzdžių- Akarofobija ar Entomofobija ar Insektofobija. Vabzdžių, kurie graužia medžius- Izopterofobija. Vabzdžių, kurie sukelia niežėjimą- Akarofobija. Vagių, ar būti apvogtam- Skelerofobija. Vagystės- Kleptofobija. Vaiduoklių ar šmėklų- Bogifobija, spektrofobija. Vaiduoklių, dvasių- Phasmofobija. Vaiką, pagimdyti apsigimusį; apsigimėlių- Teratofobija. Vaikščiojimo- Ambulofobija, Basistasifobija ar Basostasofobija. Vaikų- Pedofobija. Vairuoti automobilį- Amaksofobija. Vaistams: išrašytiems gydytojo- Opiofobija. Vaistų, jų gėrimo ar narkotikų- Farmakofobija. Vaistų, juos gerti- Farmakofobija. Vaistų:naujų- Neofarmafobija. Valgio ar maisto- Sitofobija ar Sitiofobija. Valgymo ar rijimo- Fagofobija. Vandenyno ar jūros- Talasofobija. Vandens – Hidrofobija. Vapsvų – Sfeksofobija. Vardo: išgirsti savo vardą – Onomatofobija. Vardų- Nomatofobija. Varlių- Batrachofobija. Vaškinių figūrų – Automatonofobija. Važiuoti automobiliu, jame būti- Ochofobija. Veidrodžių- Katoptrofobija. Veidrodžių, žiūrėti į save veidrodyje- Eisoptrofobija. Vėjo – Ancraofobija or Anemofobija. Velnių, piktųjų dvasių- Demonofobija Vėmimo- Emetofobija. Venerinių ligų ar prostitučių- Kipridofobija, Kiprifobija, Kiprianofobija, ar Kiprinofobija. Vėžio (ligos)- Kancerofobija, Karcinofobija. Vidurių užkietėjimo- Koprastasofobija. Vienatvės – Eremofobija ar Eremifobija. Vienumos- Monofobija. Vienumos, savęs – Autofobija or Monofobija. Vienumos, vienišumo- Isolofobija. Vietos: būti tamsoje ar rūke – Ligofobija. Vietos: tam tikros, esamos- Topofobija. Vietų ar daiktų: siaurų- Stenofobija. Vietų, atvirų, aukštų- Aeroakrofobija. Vietų, kur daug žmonių- Agorafobija. Violetinės spalvos- Porfirofobija. Virimo- Mageirokofobija. Virvės- Linonofobija. Visko- Panofobija, Panfobija, Pamfobija, ar Pantofobija. Visuomenės- Sociofobija. Vištų- Alektorofobija. Vizijų: dvejinimosi- Diplofobija. Vyno – Oenofobija. Vyrų- Androfobija ar Hominofobija. Vyrų: nusikaltėlių ar vagių ar nukentėti nuo pikto žmogaus- Skelerofobija. Vokiečių ar vokiškos kultūros- Germanofobija ar Teutofobija. Vorų- Arachnefobija ar Arachnofobija. Z, Ž Žaibo ir griaustinio- Brontofobija ar Karaunofobija. Žiūrėti aukštyn- Anablefobija ar Anablepofobija. Žiurkių- Zemifobija. Žydų- Judeofobija. Žmonių- Antropofobija. Žmonių: išsigimusių, pagimdyti apsigimusį vaiką- Teratofobija. Žmonių: priešingos lyties- Heterofobija ar Seksofobija. Žodžių – Logofobija. Žuvų- Ichtiofobija. Žvaigždžių- Siderofobija ar Astrofobija. Žvilgsnio, būti stebimam- Optalmofobija.