Psichologas

Psichologas – tai universitetines psichologijos studijas baigęs ir praėjęs atitinkamos krypties specializaciją psichologijos specialistas. Psichologas konsultuoja, atlieka psichologinį įvertinimą ir šviečia aktualiais psichologijos klausimais. Psichologinis įvertinimas (psichologinė diagnostika) atliekamas, siekiant nustatyti asmens  funkcionavimo patiriamus sunkumus. Panaudodamas specialius testus psichologas tiria įvairius psichikos procesus: dėmesį, atmintį, intelektinius gebėjimus, mąstymą (mąstymo lankstumą, adekvatumą, kryptingumą), taip pat asmenybės bruožus (intraversiją, ekstraversiją, savęs vertinimą, sugebėjimus užmegzti santykius, gynybas). Psichologas, atlikęs psichologinį įvertinimą teikia rekomendacijas, nustato psichologinio poveikio metodų efektyvumą  ir tinkamas priemones sunkumams pašalinti. Taip pat psichologas konsultuoja iškilus problemoms tarpasmeniniuose santykiuose, šeimoje arba darbe. Psichologas  padeda susitvarkyti su įtempta situacija, pataria, kaip rasti naudingesnius elgesio ir streso įveikimo būdus. Psichologo konsultacijose naudojami įvairūs psichologiniai metodai, kurie padeda spręsti iškilusią problemą ir atitinka asmens savybes ir pageidavimus.

Mūsų komandoje yra du psichologai.

Psichologas Mykolas 

Psichologo išsilavinimą įgijau 2004 baigęs klinikinės psichologijos magistrantūros studijas Vilniaus universitete. Psichologiniu konsultavimu užsiimu nuo 2005 metų. Dirbau psichologu Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre, Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centre,  psichologinės pagalbos telefonu tarnyboje “Jaunimo linija”.

Psichoterapijos kryptimi pasirinkau egzistencinę terapiją. Studijuodamas Rytų Europos humanistinės ir egzistencinės psichologijos institute išplėtojau žmogaus ir jo vidinio pasaulio sampratą egzistencinės terapijos kontekste.

Savo darbe laikausi humanistinės psichologijos principų, konsultuoju tiek individualius asmenis, tiek poras, vedu savęs pažinimo seminarus.


Psichologė Vida 

 

Vida

Psichologo išsilavinimą įgijau 1987 (vientisosios studijos – prilygsta magistro laipsniui) Vilniaus universitete.  Dirbau psichologe Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, vykdžiau psichologinį testavimą ir atrankas personalo atrankos įmonėje “Atrankos konsultantai”.

Pagrindine psichoterapijos kryptimi pasirinkau kognityvinę elgesio terapiją, podiplominėse studijose LSMU elgesio medicinos institute. Taip pat aktyviai dalyvauju Lietuvos psichodramos draugijoje ir taikau psichodramos elementus grupinėje ir individualiuoje terapijoje. Esu baigusi geštalto terapijos ir psichosintezės studijas pagal Norvegijos Meta – Senter programą.

Savo darbe taikau integruotą įvairialypę terapiją, naudoju įvairias technikas priklausomai nuo kliento asmenybės ir situacijos.