Pomoc psychologiczna w Wilnie

Pomoc psychiatry, psychologa, pomoc psychologiczna w Wilnie

Eksperci w dziedzinie zdrowia psychicznego są obecni w naszym życiu pod różnymi nazwami. I słusznie, psycholog lub psychiatra różni się od psychoterapeuty. Co więcej, zwykłej osobie, korzystającej z usług psychologicznych jest trudno w tym się połapać: jego najważniejszym celem jest uzyskanie kwalifikowanej pomocy psychologicznej. Poniżej postaramy się wyjaśnić, czym psycholog różni się od psychoterapeuty i co leczy psychiatra.

Zacznijmy od psychologa.  Z definicji, psycholog ma do czynienia z ludzką  duszą. Psycholog bada psychikę i duszę. Chyba można powiedzieć, że psycholog – jest to  ogólne określenie specjalisty w obszarze psychologicznych fenomenów. Psychologowie zwykle mają podstawowe wykształcenie humanistyczno-psychologiczne i konkretną specjalizację w  dziedzinie psychologii ogólnej.

Z kolei, psychiatra jest lekarzem, który specjalizuje się głównie w farmakoterapii chorób  psychicznych. Psychiatra ma wykształcenie medyczne , koncentruje się na fizjologicznych przyczynach chorób psychicznych. Konsultacja u psychiatry pozwoli ujawnić obecność (brak) zaburzeń psychicznych, potrzebę leczenia farmakolicznego lub leczenia stacjonarnego. Ponadto współpraca z psychiatrą zalecana jest w początkowej fazie psychoterapii w celu zmniejszenia dawek leków lub niestosowania leków.

Psychoterapeuta – specjalista psycholog lub psychiatra oferujący terapię duszy i psychoterapię i mający psychoterapeutyczną kwalifikację, co oznacza dodatkową psychoterapeutyczną edukację.

Poradnictwo psychologiczne:
Konflikty rodzinne, brak zrozumienia w rodzinie
Zdrada, zazdrość, separacja
Kryzys życiowy i stres
Samotność, trudności komunikacyjne, nieśmiałość, zwątpienia
Trudności w pracy
Lęk, niepokój

Konsultacje lekarza-psychiatry:
Psychiatria dorosłych. Konsultacja u psychiatry pozwoli Ci ujawnić obecność (brak) zaburzeń psychicznych, potrzebę  leczenia farmakolicznego lub leczenia stacjonarnego. Ponadto współpraca z psychiatrą zalecana jest w początkowej fazie psychoterapii w celu zmniejszenia dawek leków lub  niestosowania leków.

Pomoc psychologiczna i lecznicza w Wilnie

Wsparcie psychologiczne. Poradnictwo psychologiczne dla dorosłych. Pomoc psychologiczna jest udzielana w języku rosyjskim. Poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzinna, psychoterapia w grupie.

Terapia indywidualna
Wsparcie psychologiczne. Poradnictwo psychologiczne dla dorosłych. Pomoc psychologiczna jest udzielana w języku rosyjskim. Poradnictwo psychologiczne:
– Relacje z osobami odmiennej płci;
– Kontakt z osobą bliską;
– Trudne sytuacje życiowe;
– Dostosowanie się w zespole;
– Problemy małżeńskie;
– Niepokój, strach, stres, niepewność i kompleksy.

Psychoterapia indywidualna:
– Obsesje i strachy;
– Zaburzenia osobowościowe;
– Problem samotności;
– Depresja;
– Strata, lęk życia i strach przed śmiercią.

Terapia w grupie:
– Samotność;
– Problem w życiu intymnym;
– Relacje z innymi ludźmi;
– Problemy komunikacyjne.

Psychoterapia grupowa – to działania psychologiczne mające na celu zmianę i rozwój świadomości, w których czynnikiem terapeutycznym są zjawiska zachodzące w grupie. Mimo że podstawowym narzędziem pracy jest grupa, celem psychoterapii grupowej jest zawsze pomóc indywidualnemu pacjentowi. Psychoterapia grupowa nie jest osobną częścią psychoterapii, ona przedstawia sobą formę pracy z grupą, która może opierać się na różne podejścia teoretyczne (psychoterapię Gestalt, psychoterapię humanistyczną, kierunek psychodynamiczny, oraz poszczególne kierunki psychoterapii – na przykład psychodrama, socjodrama, i inne).

Psychoterapia grupowa pozwala rozwiązać wiele problemów, wśród których:
• problemy w relacjach (z rodzicami, dziećmi, z płcią przeciwną, kolegami);
• depresja, lęk, strach, samotność;
• choroby psychosomatyczne;
• różne stany kryzysu.

Doświadczenie, które zdobywa się w grupie psychoterapeutycznej, uczestnik z lekkością włącza w życie codzienne. Człowiek staje się bardziej rozluźnionym, pewnym siebie i swoich sił. Uczestnictwo w terapii grupowej może być pierwszym krokiem w nowe i świadome życie.

pomoc psychiatry i psychologa, pomoc psychologiczna, poradnictwo rodzinne, psychoterapia indywidualna, zaburzenia psychiczne, kryzys psychologiczny Pomoc psychologiczna i lecznicza w Wilnie