PL

Pomoc psychologiczna i lecznicza w Wilnie. 

Zapraszamy osoby dorosłe z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, trudnościami lub niepokojącymi objawami. Pomoc proponujemy również tym, którzy przechodzą kryzysy życiowe, mają problemy małżeńskie, wychowawcze albo rodzinne.

Formy pomocy: konsultacja, psychoterapia, leczenie

konsultacja psychologiczna indywidualna – jednorazowe spotkanie z psychologiem (psychoterapeutą) mające za cel wstępne określenie charakteru problemu i wskazanie sposobów pomocy.

psychoterapia indywidualna – dłuższa pomoc psychologiczna polegająca na regularnych spotkaniach z psychologiem (terapeutą). Jej długość, w zależności od rodzaju problemu, może znacznie się różnić.

psychoterapia grupowa – dłuższy cykl regularnych spotkań w grupie 10-12 osób, zwykle z podobnymi problemami lub schorzeniami, pod kierunkiem psychologa (psychoterapeuty).

psychoedukacja – spotkanie z psychologiem (jednorazowe lub niewielka liczba spotkań), mające na celu uzyskanie informacji i pogłębienie znajomości konkretnego problemu życiowego w celu ułatwienia jego rozwiązania.

konsultacja lekarza psychiatry – jednorazowa wizyta i badanie mające za cel ocenę stanu zdrowia, postawienie lub nie – rozpoznania i ewentualnie uzgodnienie sposobów i zasad dalszego leczenia. W przypadku osoby niepełnoletniej pożądane jest, by konsultacja obejmowała również rozmowę z rodzicami.

leczenie u lekarza psychiatry – forma pomocy podobna jak w wypadku innych lekarzy specjalistów, opierająca się na badaniu, diagnozie, stosowaniu leków, udzielaniu psychicznego wsparcia, niejednokrotnie uzupełniana elementami psychoterapii.

Konsultacja indywidualna u psychoterapeuty trwa 50 minut, a u lekarza psychiatry ok. 1 godziny. Konsultacja małżeńska i konsultacja pary trwają ok. 1-1,5 godziny, a konsultacja rodzinna ok. 1,5 godziny.

Powody, które często skłaniają do zwracania się do nas o pomoc, to:
 • depresja, przygnębienie, poczucie pustki wewnętrznej, brak poczucia sensu życia, myśli o samobójstwie
 • nerwica, lęki, fobie, napady paniki, natrętne myśli
 • niezdecydowanie, bezradność, uczucie życiowego zagubienia
 • zaburzenia zachowania na różnym tle, nieradzenie sobie z własną agresją, częste konflikty w domu lub w pracy
 • stres, napięcie nerwowe, uczucie ciągłego zmęczenia, kłopoty z koncentracją
 • kłopoty ze snem, bezsenność, inne zaburzenia snu
 • dolegliwości fizyczne wywołane czynnikami psychicznymi (np. bóle brzucha, nudności, bóle głowy, kołatanie serca, duszność)
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), nadwaga lub otyłość wywołana czynnikami psychicznymi
 • nieradzenie sobie w relacjach z innymi ludźmi, nieumiejętność utrzymywania związków
 • sytuacja, która wywołała uraz psychiczny; powracające myśli o trudnych przeżyciach z przeszłości
 • wątpliwości co do własnej wartości i kompetencji, poczucie wypalenia zawodowego
 • utrata pracy wywołująca kryzys psychiczny, mobbing w pracy
 • ciężka choroba wpływająca na życie rodziny
 • konflikty z własnym dzieckiem, jego niepokojące zachowania, trudności w rozwoju, problemy wychowawcze lub szkolne
 • objawy depresji u nastolatka w okresie dojrzewania
 • konflikt lub rozstanie z bliską osobą, żałoba po jej stracie
 • kryzys w małżeństwie, rozwód
 • okołoporodowe zaburzenia nastroju (depresja poporodowa, baby blues)

Powyższa lista objawów i sytuacji, jakie mogą skłaniać do poszukiwania pomocy psychologicznej lub lekarskiej, jest z oczywistych przyczyn skrótowa i niekompletna. Powody mogą być również inne, związane ze specyficzną sytuacją danej osoby. Podobny indywidualny charakter mają przyczyny chorób psychosomatycznych, jak zaburzenia krążenia, układu pokarmowego, alergie, choroby reumatyczne i inne, których leczenie można wspomagać psychoterapią.

Niestety nie zapewniamy konsultację w języku polskim.
Konsultacja psychiatry jest dostępna tylko w języku angielskim. Konsultacja psychologa i psychoterapia są świadczone w językach litewskim i rosyjskim.

Porady psychiatryczne i psychologiczne Psychoterapia indywidualna – diagnoza i terapia (osoby dorosłe)

pomoc psychiatry i psychologa, pomoc psychologiczna, poradnictwo rodzinne, psychoterapia indywidualna, zaburzenia psychiczne, kryzys psychologiczny, pomoc psychologiczna w Wilnie